HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » Video & Multimedia (Forum) » A little video

Wed Oct 22, 2014, 07:29 PM

A little videolink:

I just liked this video - and would share it to you

Diclotican

10 replies, 4405 views

Reply to this thread

Back to top Alert abuse

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 10 replies Author Time Post
Reply A little video (Original post)
Diclotican Oct 2014 OP
proReality Oct 2014 #1
Diclotican Oct 2014 #4
xocet Oct 2014 #2
Diclotican Oct 2014 #3
xocet Oct 2014 #5
Diclotican Oct 2014 #6
xocet Oct 2014 #7
Diclotican Oct 2014 #8
xocet Oct 2014 #9
MrMickeysMom Oct 2014 #10

Response to Diclotican (Original post)

Thu Oct 23, 2014, 01:37 AM

1. Perfect to go dream on.

Thank you!

Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to proReality (Reply #1)

Thu Oct 23, 2014, 06:52 AM

4. proReality

proReality

Your welcome- I hope you had pleasent dreams

Diclotican

Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to Diclotican (Original post)

Thu Oct 23, 2014, 02:38 AM

2. Great video...pleasant song...interesting lyrics...beautiful nature....

Would this translation be roughly appropriate? (The English translation is obviously taken from the YouTube description.)

La oss flyge langt av sted
Let us fly far from here
Lasst uns weit von hier fliegen

Du og E langt av sted
You and I far from here
Du und Ich weit von hier

Mellom hav og himmeln
Between the sea and the sky
Zwischen die See und den Himmel (Akkusativ oder Dativ? )

Speille oss i stjernene
Mirror ourselves in the stars
Spiegeln uns in die Sterne (?) (Lasst uns in die Sterne sich spiegeln?)

Hand i hand i evighet
Hand in hand into eternity
Hand in hand in die Ewigkeit

...

This last set of three lines has so many similarities.Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to xocet (Reply #2)

Thu Oct 23, 2014, 06:51 AM

3. xocet

xocet

Basically you made it correct - even if some of it is more Dutch than Norwegian But hey it is not bad...

By the way - the dialect used in this song - is from either Bodø or Tromsø - I have never been able to distinct the two dialects from each other - but I'm sure anyone from Bodø - or Tromsø will say who's dialect it is Bodø and Tromsø is two City's in the north of Norway who also have some rivalry between them going back to when the two city's was important trading post in the north of Norway...

Diclotican

Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to Diclotican (Reply #3)

Fri Oct 24, 2014, 01:08 PM

5. Diclotican...Thank you for the dialect information and the historical information.

Language and history are both very interesting topics.

I had to look up Bodø and Tromsø on Google Maps: a drive between the two would be very scenic.

I found this on the dialect in Bodø...


Bodø - og Saltendialekta!

Det er blitt sagt at bodøværingens tale er å sammenligne med «e-kallens kakling på have». Tenk deg at du en godværskveld står på land og lytter til en ivrig flokk kaklende ærfugl ute på sjøen. Da kan du ikke bli annet enn slått av det treffende i sammenligningen.

...

Bruk av tjukk l (som i Ola, problem, flyplass, blåbær, ælg, osv.) og palatalisering (som i sijld, kajld, rejdd, majnn, frijtt) kan tradisjonelt sies å ha vært de to mest framtredende språktrekk ved målet i Salten. Folk i bykjernen som har normalisert talen sin, har imidlertid over tid skiftet ut disse lydene med «vanlig» tynn konsonantlyd.

Videre er det apokopen som mer enn noe annet har særpreget dialekten i Salten. Ingen andre steder i Norge har det vært slik utstrakt massakrering av trykklett -e i slutten av ord uansett ordklasse:«E ska te Føusk å kjøøp kaak førr ei kroon å en poos me pæær», er en populær setning når man skal gi eksempel på bruken av apokope. Og når -e'en i enden blir hogd av, må man som erstatning forlenge og synge på vokalen (å mååk sny). Dette kalles for circumfleks-tonelag. Disse to fenomener henger derfor nøye sammen. Det er her lett «å synge falsk» for en utenforstående som vil prøve å herme etter nordlendingen. Det normerte Bodø bymål (normalisert bokmål) har imidlertid heller ikke bevart disse to eldgamle lokale språkfenomener, bortsett fra å beholde apokopen i infinitiv av verb (å print, å skænn, å sørrv, å betaal), men uten å benytte den nevnte circumflekslyden.

...

http://www.bodo.no/wips/1687401940/


...and this on dialects in Norway (seemingly in general):


dialekter i Norge

I Norge finner vi mange ulike dialekter. Alt i yngre norrøn tid (ca. 1050–ca. 1350) var det tydelige dialektforskjeller her i landet, noe som ble klarlagt av Marius Hægstad på begynnelsen av 1900-tallet.

Alt språk vil være i utvikling, og folk som har mye kontakt med hverandre, får felles språkutvikling, til forskjell fra grupper av mennesker som har mindre kontakt med hverandre. Dette er bakgrunnen for at det har oppstått dialektforskjeller her i landet. Den norske geografien gir oss derfor en viktig forklaring på hvor dialektgrensene har kommet til å gå. Ofte er det fjell og vidder, skog og store avstander som har skilt folk fra hverandre. Disse naturforholdene var tidligere gjerne til hinder for samferdsel og direkte kontakt.

...

https://snl.no/dialekter_i_Norge


It is interesting how with a little knowledge one feels like one can almost read the above text by way of cognates; i.e.,

  • dialektgrensene seems approximately to be Dialekt + Grenze which is dialect's boundaries or boundaries of a dialect or

  • bakgrunnen seems to be more directly back + ground - here Hintergrund would not have helped at all - or

  • språkutvikling seems to be Sprach(e) + Entwicklung which is language's development or development of a language


This last example implies the following possible equivalencies: ut with ent and ling with lung and v with w... Knowledge of German (Deutsch) seems to help parse a word more than a knowledge of English does, but it is still a mix as the example of background, Hintergrund and bakgrunnen seems to indicate. The mystery of a such parsing though is how to account for the endings -(e)ne or maybe just -ne in dialektgrensene and for the ending -(n)en or maybe just -en in bakgrunnen...

Short of actually learning Norwegian or leafing through a Norwegian grammar on the internet, these suffixes will retain their mysterious status...

All in all, it is just neat how this sort of game can be played - though with only a little knowledge it can lead to absurdity.

Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to xocet (Reply #5)

Fri Oct 24, 2014, 04:30 PM

6. xocet

xocet

You know - modern Norwegian, have a lot of german words in it - as the late 1300s - 1400s was a time when a lot of things changed rather dramatically in Norway - first of all we was going from been an in depended state - to be under the same crown as Denmark - and as an result of the plague who hit Norway rather hard in 1349 - (In Bergen one of the largest trading city's in middle age Norway) most of he educational class - the priest - and monks - was killed off - and a lot of our language, who was based on the old norse language was going true some rather strong changes - in fact the written language - and the spoken language was splitting apart - and difficult to learn if you was not a scholar... Or educated if you want....

In the 1400s and the 1500s - the language benefited largely from being open for new words - and germany was one of the languages who influencing what become modern Norwegian - largely true the Danish Crown - who used german as their preferred consular language - specially after the Protestant reform in 1537, who by the way was demanded by the danish king - who wanted the land of the Catholic church to his own needs - most Norwegians was rather happy with their Catholic Faith - and it was a cultural disaster when the Protestant church - under the control of the danish crown - but we managed to survive - even that onslaugt...

What become Norwegian is also very influenced by danish - even if most people have a dialect - we write in one of two main Norwegian - Bokmål - who was based on largely day to day written and spoken language - and Nynorsk - who was made as a way of making ordinary people who had not the education to write "riksmål" - to have a language who was based on the dialects people was speaking.. One of the most important persons - to make it possible was an educated man with the name Ivar Aasen - who basically was going from village to village all over Norway, wrote down words and expression - and out of that - made a language who he hoped -should make some progress of giving the peasants (who basically was the lagers bulk of the population in Norway at the time) a language who they could read and write on - and who could give them some hope of education and so one....... And even though most of Norway now write bokmål in one way or another - nynorsk have been ale to make strong influence at the west coast in Norway - and is also a side-language who everyone have to have when in school...

It is interesting what you have been able to dig up - I guess in time you would be able to write pretty good Norwegian if you tried The google translate is able to make head and tail about it all - but the finer meaing of norwgian - is lost in the translation Im afriad for the most part...

Diclotican

Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to Diclotican (Reply #6)

Sat Oct 25, 2014, 12:42 PM

7. Diclotican

Thanks for that synopsis of the development of Norwegian. Based on what you wrote, I found this introductory history and course that is offered by the Norwegian University of Science and Technology:


The Norwegian language
[hr]
Linguistic background

Norwegian belongs to the northern branch of Germanic language along with Swedish, Danish, Icelandic and Faroese. Except for small communities of migrants, the language is not spoken outside Norway. Norwegian is particularly close to Swedish and Danish. In general, speakers of the three languages are easily able to understand each other, even though this ability has been deteriorating during the last generation.

By acquiring Danish, Swedish or Norwegian, the speaker can communicate with about 20 million speakers. Today Icelandic and Faeroese are relatively distant from Norwegian and not understandable for Norwegian speakers.

Bokmål - Nynorsk

When describing Norwegian, it is important to distinguish clearly between the written and the spoken language. In writing there are two official norms, Bokmål (literally "Book Language" and Nynorsk (literally "New Norwegian".

Spoken Norwegian in general refers to the different dialects in use. The origin of this situation reflects historical and political affairs that are briefly described below.

...

http://www.ntnu.edu/now/intro/background-norwegian


It looks interesting. The following post/site is also intriguing, and given time, I'll probably look at it also:


Why Norwegian is the easiest language for English speakers to learn
Thursday, August 14, 2008

A week or so ago I wrote a fairly detailed post on why Persian / Farsi is actually much easier to learn than you think, in that it has a much simpler grammar than languages most people learn in school, and only the writing system gives the impression that it's somehow about as difficult as Arabic, which is more difficult for the average speaker than Persian by leaps and bounds.

Persian is easy in terms of grammar, most Western European languages have the advantage of common vocabulary and recognition. Norwegian happens to have both of these, and in this post I'm going to show why Norwegian is the easiest language for your average English speaker to learn.

...

North Germanic languages

Now, to Norwegian. First a short introduction. Norwegian (here I'm talking about bokmål, the most often-used variety of Norwegian) is a language spoken by about 5 million people in Norway, and is extremely similar to the languages Swedish and Danish. Its written form is more similar to Danish, but in pronunciation it's more similar to Swedish than Danish. From the Norwegian I've studied as well I have an easier time reading Danish but can't understand it at all, and Swedish is easier to listen to. The three languages are so similar that they are often regarded as a dialect continuum, that is, if there happened to be a single country in place of the three we have today there would probably only exist regional dialects, not thought of as languages. The total population of these languages is about 20 million. Swedish is also an official language in Finland, though certainly not used by the majority.

Lastly, Icelandic is also related to these three, but far more distantly, and it has a much more complex grammar, being more conservative in that it has maintained much the same form over the past nine centuries or so. That's why Icelandic people can still read the old Norse sagas. See the page linguistic purism in Iceland for more information on how this works. Luckily Norwegian does help in understanding Icelandic, certainly more than other languages you could choose to learn (except Faroese, but that's only spoken by 70,000 or so), so Norwegian is a good language to start from if you have a personal interest in them.

...

http://www.pagef30.com/2008/08/why-norwegian-is-easiest-language-for.html


What you say about Google Translate applies to German, too. Google Translate is definitely a work-in-progress, but it is nice to have access to it.

Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to xocet (Reply #7)

Sat Oct 25, 2014, 08:16 PM

8. xocet

xocet

I think I was more attentive to what my Norwegian teacher was telling back in school - than I believe he ever would believe me to be as he was rather good in explaining it to me - and the others....

NTNU who is based in Trondheim (by the way) is maybe one of the best universities in Norway at the moment - and have some of the best expert on many subjects....

And it is correct to point out - that it is a difference between the written and spoken language - sometimes the words change rather different from proper spoken - to written language - sometimes it confuse even the natives So it it not exactly a secret that many foreigner have some problems understanding the fine flavors of Norwegian - as it can be a rather subtle language - even if it is a rather easy language to learn if you just broke the language barrier first... And as NTNU point out - most Norwegian write either nynorsk, or bokmål - two written languages who is similar - family from the same tree as it is - even though Bokmål is the largest written language of the two - and basically what everyone is able, or should be able to read fluent... And even then - we have also a 3th written and spoken language - the Same language in the north of Norway - specially in the Northeast part of Norway Finmark - have a large minority - called Samer - who have its written and speaking language who differ largely from Norwegian - in fact it is difficult from a Norwegian to understand the language the same are using - as it is not in the same family - it is more in the family with the finns - and hungarians.... So for all practical means - we have 3 different languages written and spoken in Norway - bokmål - Nynorsk and the Same language....

Danish and written båkmål is very similar - it is possible mostly because of the influence the danish had on modern Norwegian - as it facially is the same written language - of course over 100 years time the two languages differ a lot - but basically a Norwegian is able to read danish as it was Norwegian - and vie verca - Swedish on the other hand is more easy to listen to - and it is so similar - that people from Denmark have difficult hear the difference between swedish and Norwegian - even that we do... And I have in Denmark - experienced some difficulty been served - if I speak Norwegian - because they believe it to be swedish - then I have to tell in english that I'm not a **** swede - I'm Norwegian - and then got the whole nine yard of service It is a old habit going back to when Sweden and Denmark was in each others troath all the time - and it is even today - some grudge between Sweden and Denmark on that level... Between Norway and Sweden it is all peace and quiet - as long as we do not win over Sweden in the Olympics And instead of making wars - we make jokes - rather hard hitting sweden-Norwegian jokes - who for the most part is harmless - but have some point to be made - but for the most part - it is just good fun bend it... And we recently could celebrate 200 year of peace between Sweden and Norway - so I guess we are good friends...

If Norway - Sweden and Denmark had been in a close union - maybe as a single nation called Scandinavia or similar - the tree languages would have been seen as tree regional dialects - of the same language -as the tree different languages can be interconnected and are understood by most in scandinavia (Iceland and Finland are not really part of Scandinavia something that confuse the hell out of everyone else than us, Finland and iceland is part of the larger "Norden" who is more diffuse - as the baltic states also claim some place in it, as the baltic states had close contacts with the rest of scandinavia and Finland between WW1 and 2 - and also had some trading contacts with Sweden going back centuries, even was part of the Swedish empire around the baltic sea at one time) Iceland was part of Norway - at least from the 12th century - when Iceland was ruled by Norwegian kings - for the most part it was left alone - and many who was in disagreement with the kings of Norway - had the possibility to leave for iceland - and even for Greenland - as Erik Raude did when he had to flee - first Norway for Iceland - and then Iceland - to what become Greenland when he had the misfortune to kill a powerfully man in Iceland - who was a good friend of the Norwegian king at the time - you don't do that without consequences - and then he discovered what become Greenland - and was able to build one of the largest farmers in the whole of Greenland - and was a powerfully figure there - his son - Leiv (Not Leif as many americans claim him to have the name of ) Erikson - was sailing westward - and discovered what today is best known as New Foundland - in Canada...

And Iceland had the misfortune - or maybe the opposite - to be left alone when the rest of Norway was hit hard by the plague in the mid 1300s - in fact modern Icelandic is very similar to the old norse language - written and spoken - and as pointed out - have been a rather conservative language - new words is seldom emigrated intot he language without problems - and Iceland have been one of the few languages who try to keep foreign languages at bay - with a creative work with their own language - and they use it to make sure the language stay livable - specially after the influent of english into many languages - that be swedish, danish and Norwegian - specially for the kids who grew up after internet got commonplace have tonnes of english in their language - who the authorities in Iceland want to make sure is kept to a minimum - and they have been rather clever in keeping the language as it is - by making new words in Icelandic - to be used with all the new things.... Icelandic is difficult to read - and hopeless to speak if you do not know the language - but it is possible to read it - if you take your time - and is patient doing it, but reading a newspaper in icelandic - is difficult....

And last - here is a person who made a comic about how scandinavia sees at the world - it is some steriotypes about the diffierent countries - and then the interaction between them - rather funny in fact - as the author also have some point to be made - many of them is maybe best understood if you live in our corner of the world - many others is more universially understood all over the board...

link:http://satwcomic.com/sweden-denmark-and-norway

DicloticanReply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to Diclotican (Reply #8)

Sun Oct 26, 2014, 04:48 AM

9. Thank you for your effort in describing all of that history - linguistic and otherwise.

Also, thanks for the link to the comics.

All of it is all very interesting.

I have only been up north over in Finland - i.e. Rovaniemi and Oulu - and that was long ago. The extent of Finnish that I learned and still recall is only tervetuloa and Suomi, so that language discussion does not go on very long.

Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink


Response to Diclotican (Original post)

Sun Oct 26, 2014, 12:30 PM

10. K&R to a great thread...

Knowledge is good!

Reply to this post

Back to top Alert abuse Link here Permalink

Reply to this thread