HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Topics » Arts & Humanities » Languages and Linguistics (Group) » Japanese phrases you can ...

Thu Oct 17, 2019, 11:46 AM

Japanese phrases you can use (Phrases I have accumulated over the years.) [View all]

Last edited Thu Oct 17, 2019, 01:29 PM - Edit history (1)

1. Welcome! Yoku Irasshaimashita
2. I don't speak Japanese, sorry. Gomen Nasai. Watashi wa nihongo o hanashimasen.
3. I speak a little Japanese. Watashi wa sukoshi nihongo o hanashimasu.
4. Sorry, I don't understand. Gomen Nasai, Wakarimasen.
5. This chat room is lively!! Kono chatto ruumu wa nigiyaka desu.
6 This chat room is really quiet. Kono chatto ruumu wa totemo shizuka desu.
7. Where is my seat? Isu wa doko ni arimasu ka?
8. Your seat is there. Isu wa koko ni arimasu.
9. May I sit here? Koko kakete mo ii desu ka?
10. Please have a seat. Dozo okake kudasai.
11. Nothing is more enjoyable then listening to music. Ongaku o kiku no ga nani yori no tanoshimi desu.
12. [You] are nice! [anata] wa yasashii desu. (you can replace "anata" with the persons name..)
13. Please wait a moment. shosho omachi kudasai.
14. Excuse me, I will be right back. Sumimasen. chotto itte kimasu.
15. I am Back! (Returned) Tadaima!
16. Welcome back. Okaeri nasai (or you can say"Okaeri!" )
17. Thank you! Arigatou!! (more formal: Domo Arigatou gozaimasu)
18. You are welcome. Dou Itashimashite.
19. Do your best. Ganbatte kudasai. (Command) Ganbarre yo!
20. Goodnight. Oyasumi Nasai.
21. Have nice dreams. Yoi Yume.
22. See you later. Ja, dewa mata ne. (you can also say: sore dewa nochi hodo) (you can reply: Jyaa, ne! )
23. Thanks for today! I had a wonderful time. Kyo arigatou! Sugoku tanoshinkatta desu.
24. Please come again! Mata kita kudasai.
25. [He/She] was nothing but trouble! [Kare/Kanojo] wa yakkai na mondai bakari okoshite imashita!
26. A moment please. Chotto matte kudasai.
27. So glad!! Ureshii desuyo!
28. Boring. tsumaranai desu.
29. So sad!! Kanashii desuyo!
30. Of course! Mochiron!
31. I see. Naruhodo.
32. A little strange. Chotto hen na
33. I need coffee now. ima watashi wa kohi ga irimasu.
34. I need tea now. ima watashi wa [ocha/kocha] ga irimasu. **Ocha= green tea/**Kocha= Chinese black tea.
35. Quit it!! This boy is annoying me! Help! Yame!! Kono otokonoko wa watashi o komarasete imasu! Tasukete!
36. Quit it!! This girl is annoying me! Help! Yame!! Kono onnanoko wa watashi o komarasete imasu! Tasukete!
37. This panda chair is so cute!!! Kono Panda no isu wa mecha mecha kawaii desu ne!
38. Good luck! Gokigen yo!
39. Thank goodness. I did it!! Yokatta desu. Yatta!
40. May I take a photo? Shashin o totte mo ii desu ka?
41. Yes you may. Hai, dozo.
42. I am hungry! onaka ga suita/suimashita (plain/polite)
43. This chat room needs music. Kono chatto ruumu wa ongaku hitsuyo desu.
44. What would [you] like to do? [Anata] wa nani o shitai desu ka? **replace you with person(s) name. Mina san=everyone.
45. I am honored to meet you! Oaidekite koei desu.
46. Thats interesting! Omoshiroi desu.
47. Ah! Bad luck! Ah! un ga warui ne!
48. I don't mind. ii desu yo.
49. You speak Japanese very well. Nihongo ga ojozu desu ne.
50. No, I am still poor at speaking Japanese. Iie, mada heta desu.
51. What time is it? Ima nanji desuka?
52. How old are you, [Avatar name]? [Avatar name] san wa nansai desu ka?
53. What year are you in college? Nannensee desu ka?
54 .[Avatar name], what do you usually do on the weekend? [Avatar name]san, shumatsu wa taitei nani o shimasuka?
55. That's too bad. Zannen desu ne.
56. Thank you very much! Doumo Arigatou Gozaimasu!
57. Where is the party?? Parti wa doko de arimasu ka?
58. I drank too much coffee and never went to bed. Kohi o nomi sugimashita. Zenzen beddo ni ikimasen.
59. If you want it, I will give it to you. Hoshikattara, Sashiagemasu.
60. I am not as good [at it] as [avatar name]. [avatar name] hodo jozu dewa arimasen.
61. The chatroom smells like Pancakes! Chatto ruumu wa pankeekikusai desu.
62. I don't understand such things as Computers. Konpyuta nante wakaranai no desu
63. For me, IMVU is the most fun. Watashi ni totte, IMVU wa ichiban tanoshii desu.
64. Gackt is the most famous singer in Japan! Gackto wa Nihon ni Okeru mottomo yumei na kashu desu
65. Wrong! Chigaimasu! *note: this actually means "its diffrent"
66. I don't undestand things about men. Dansei no koto ga wakaranai no desu.
67. [Avatar name] is sitting next to me. [Avatar name]-san wa watashi no tonari ni suwatte imasu.
68. I have no friends besides my family. Kazoku igai ni tomodachi ga imasen,
69. Friends outside my family are few. Kazoku igai no tomodachi wa sukunai desu.
70. We are acquaintances from before for some time. Watashi tachi wa izen kara no shiriai desu.
71. Please say it one more time. Mo ichido itte kudasai.
72. How nice! ii desu ne!
73. Thank you for visiting my home page! watashi no homu paji o tazunete kurete arigatou!
74. I want to listen to music. Ongaku o kikitai desu.
75. I love Japanese food and want to eat it every day. Nihonshoku ga daisuki de, mainichi tabetai desuyo!
76. its out of my control Shoganai. ( It can't be helped shikata ga arimasen.)
77. Its good to see you! Oai dekite ureshii desu!
78. Please don't go.. ikanai de kudasai
79. What happened? doshitano?
80. Sorry, but that is my private affair. chotto puraibashii, gomen nasai.
81. Lets see each other again. Mata o ai shimasho.
82. That's too bad. Poor thing! Zannen desu. kawaisou!
83. Happy Birthday! Otanjoobi omedetou gozaimasu!
84. What is your name? I am [Avatar name]. Onamae wa nan desu ka? [Avatar name] desu.
85. Thank you for coming to my home page! Watashi no homu paji ni kikekurete arigatou gozaimasu.
86.I haven't seen you for a long time! (formal) Gobusata shite imasu.
87.Long time, no see (polite) Ohisashiburi desu.
88. Long time, no see (Casual) Hisashiburi!
99. Please enjoy Tanoshin de kudasai.
100. Is it ok to stand here? Koko ni tatte mo ii desu ka?
101. Let's change the subject Hanashi o kaemasho.
102. Anyway, its late, I must go. Tonikaku osoi desu kara, ikimasau.
103. What did you say? Nan to iimashita ka?
104. I forget! Watashi wa wasuremasu.
105. I remember! Omoidashimashita!
106. What music do you listen to? Nan no ongaku o kikimasu ka?
107. What songs do you listen to? Nan no uta o kikimasu ka?
107. What singer(s) do you like? Nan no Kashu ga suki desu ka?
109 What song(s) do you like? Nan no uta ga suki desu ka?
110. Who is your favorite singer? Kashu no naka de dare ga ichiban suki desu ka?
111. What is your favorite song? Uta no naka de nani ga ichiban suki desu ka?
112. What is your favorite sushi? Sushi no naka de nani ga ichiban suki desu ka?
113. Would you like to join the Ichiban Jpop Club? Ichiban Jpopu Kurabu sanka shimasen ka?
114. I have too much free time. Hima ga sugimasu!
115. I want to become more skilled in Japanese. Nihongo ga moto jozu ni naritai desu.
116. Merry Christmas! Meri Kurisumasu! or Kurisumasu omedetou!
117. Happy New years! (Before the new year..) douzo yoi o-toshi o!
118. Happy New years! (After the new year..) Akemashite omedetou!
119. Thats not really a true story is it? Sore wa masaka honto no hanashi ja nai desho ne?
120. Surely not! You got to be kidding! Masaka!
121. How many siblings (brothers and sisters) do you have? Kyodai wa nan nin desu ka?
122. I didn't do anything. Nani mo shimasen deshita
123. I have a question. Shitsumon ga arimasu?
124. How do you say that in Japanese? Kore wa Nihongo de nanto imasu ka?
125. I am grateful to you for your assistance. Watashi wa anata no kyouryoku ni kansha shimasu.
126. When can we meet? itsu watashi tachi aimasu ka?
127. Lets meet tomorrow. Watashi tachi ashita aimasho.
128. Do you have a pet(s)? Peto ga imasu ka?
129. Yes I have a cat(s)/dog(s). Hai, Neko/Inu ga imasu.
130. What's the matter? Dou shimashita ka?
131. I have a headache. Atama ga itai desu.
132. I have a stomach ache. Onaka ga itai desu.
133. I have a toothache. Ha ga itai desu.
134. Please look after your health. dozo odaijini.
135. Who is that singing? Dare ga utatte imasu ka?
136. Otsuka Ai is singing. Otsuka Ai ga utatte imasu.
137 How often do you listen to Japanese music? Donogurai nihon no ongaku ni kikimasu ka?
138. I listen to Japanese music every once in a while. Tamari nihon no ongaku ni kikimasu.
139. I listen to Japanese music all the time. Itsumo nihon no ongaku ni kikimasu.
140. I listen to Japanese music sometimes. Toki doki nihon no ongaku ni kikimasu.
141. Sorry, I don't listen to Japanese music that often. Sumimasen, amari nihon no ongaku ni kikimasen.
142. Sorry, I don't listen to Japanese music at all. Sumimasen, zenzen nihon no ongaku ni kikimasen.
143. Sorry to trouble you. Doumo sumimasen.
144. How was it? do deshita ka?
145. It was so-so. Mama deshita.
146 It was good. Yokatta desu.
147. It was not good Yokunakatta desu.
148. Have a good weekend! Yoi shumatsu o!
149. Everyone have fun, ok? Mina san tanoshinde ne?
150. Excuse me, but I think that is mine. Anoo, sore watashi no nan desu ga.
151. Are you married? Kekkon shite imasu ka?
152. No, I am not married. iie, Kekkon shite imasen.
153. Yes, I am married. Hai, Kekkon shite imasu.
154. My IMVU crashed. Watashi no IMVU ga ochimashita.
155. My Computer is bad. Watashi no Kompyuta wa warui desu.
156. Great, fantastic isn't it? Sugoi ne?
157. Wonderful, Splendid, Excellent! Subarashi!
158. I was born in America. Amerika de umaremashita
159. I was born in Europe. Yoroppa de umaremashita
160. I was born in Asia. Ajia de umaremashita.
161. I have no money! Okane ka nai desu!
162. Please stand on the Black music mat to hear music Ongaku wo Kikutameni Kuroi Jyu-tan no Ueni Tatte kudasai
163. Where do you come from? Doko kara kimashita ka?
164. I come from America. Amerika kara kimashita.
165. {avatar name} are you from Japan? {avatar name} san wa Nihon no kata desu ka?
166. Pardon me, may I introduce myself? Totsuzen shitsurei desu ga, jiko shokai yoroshii desu ka?
167. I want to eat sushi! Sushi ga tabetai desu
168. I don't want to eat fish. Sakana wa tabetaku arimasen
169. Can you speak English? eigo ga dekimasu ka?
170. {avatar name} understands english {avatar name}-san wa eigo ga wakarimasu.
171. What you said was correct. Anata ga itta koto wa tadashiii desu.
172. You should try harder. Motto ganbaru benki desu
173. I want a quiet chat room. Shizuka chatto rumu ga hoshii desu.
174. Please be quiet. Shizuka ni shinasai.
175. That person talks alot. Ano hito was takusan hanashimasu.
176. Please come soon. Yagate kite kudasai.
177. No thank you. iie, kekko desu.
178. Oh, I see. A sou desu ka
179, I didn't think so. sou omoismasen
180. I also like music. Ongaku mo suki desu.
181. I want to go too. Watashi mo ikitai desu
182. I only know English, sorry. Sumimasen, Eigo shika shirimasen
182. I read it but I didn't understand it. Yonda keredo, wakarimasen deshita
183. I can't read Japanese/Kanji. Nihongo/Kanji O yomu koto ga dekimasen.
184. I read it but I didn't understand it. Yonda keredo wakarimasen deshita.
185. Seeing is believing. Miru koto wa shinjiru koto desu
186. Do you have a dictionary? Jisho ga arimasu ka?
187.Yes, I have a dictionary. Hai, Jisho o motte imasu.
188. What do you do on weekends? shuumatsu wa nani o shimasu ka? ?
189. Where did you come from? Itsu kimashita ka?
190. I am eating breakfast. Ashita gohan wa tabette imasu.
191. I am eating lunch. Hiro gohan wa tabette imasu
192. I am eating dinner. Ban gohan wa tabette imasu
193.I'm so tired! Totemo tsukarete imasu.
194. Is that all? Sore dake desu ka?
195. Excuse me, can you help me please? Sumimasen ga, tasukete itadakemasen ka?
196. Please look forward to next time. Jikai mo tanoshimi ni.
197. It was very interesting. Taihen omoshirokatta desu.
198. Oh, I see. A, sou desuka
199. My computer had a virus. Watashi no PC ga uirusu ni kakarimashita
200. I made a mistake. I am sorry. Machi gaimashita. Gomen nasai.
201. Please speak in English Eigo de hanashite kudasai
202.Please leave me alone Hottoite kudasai
203.Don't disturb/bother me please. Jama shinai de kudasai
204.Truly, Jrock guys are so hot Jrock no otoko wa choo kakkoii, honto desuyo!
205.Japanese Anime is much better than American cartoons.Nihon no anime wa Amerika no anime yori motto omoshiroi no da.
206. That looks good on you Totemo niattemasu
207. You must be kidding!! uso!! (can also mean "Lie!" (*be careful,this could be offensive.
208. May I have your badge? Anata no bajjii, moratte mo ii desu ka? Onegaishimasu!
209. He is crazy to do that! Sonna koto o suru nante kare wa ki ga kurutta ni chigainai!
210. Excuse me, what are you doing? Sumimasen, nani wo shiterun desu ka?
211. Hey! What are you doing? (impolite form) Ne! nani shiteru?
212. I am glad.( Male speech) Ureshii naa. (Female Speech) Ureshii wa.
213. I am happy (Male speech) Shiawase da naa. (Female Speech) Shiawase da wa.
214.I am sorry to hear that (Male speech) Zannen da naa.(Female speech) Zannen nee
215. I am sad. (Male speech) Kanashii naa. (Female speech) Kanashii wa.
216. I am lonely. (Male speech) Sabishii naa. (Female speech) Sabishii wa.
217. You look happy. Anata (or "Avatar-name"-san) wa shiawase sou desu.
218. He/she seemed very lonley. Kare/Kanajo wa totemo sabishi sou deshita.
219. Wow that was great! Hee, sore wa yokatta ne!
220. Oh boy, what a disaster! Yare yare, nante koto da!
221. That can't be!! Masaka sonna koto ga aruhazu nai yo!
222. Oh my! What a nice view! (Female speech) Maa, kirei na nagame nee! (Male speech)Oya, kirei na nagame nee!
223.Can you look at this, please?. (Very Polite)Kore o mite kudasaimasu ka?
224. I totally forgot!! Wasurete Shimaimashita!
225. I totally forgot my homework! Shukudai o wasurete shimaimashita!
226. Which do you like? Dochira ga suki desu ka?
227. That lady is very pretty. Ano onna hito wa totemo kirei na no desu ne.
228. That man is very handsome. Ano otoko hito wa totemo handsamu na no desu.
229. I have just finished eating. Ima tabeta bakari desu.
230. I didn't want to go yet Mada ikitaku nakatta.
231. Please see to your health! O-daijini. Get well soon! Genki de! said to those who are ill
232. Take your time. Go yukkuri.
233. I'll be leaving now.Kono hen de shitsurei shimasu.
234. Please come again. Mata irasshai/mataa oide kudasai.
235. Take care, be careful. Ki o tsukete kudasai.
236. It's time already. Mo jikan desu.
237. That may be so. so kaa mo shiremasen.
238. I think I would like to eat something. Nani ka tabetai to omoimasu.
239. I didn't eat (Breakfast/Lunch/Dinner). Thats' why I am hungry. (Asagohan/Hirogohan/Bangohan) O tabemasen. Dakara onaka ga suite imasu.
240. I think that person is rich. Ano hito wa kanemochi to omoimasu.
241. I think it would be great if I was rich. Kanemochi dattara, yokatta to omoimasu.
242. My money ran out and I was in a bind. Okane ga nakunatte, komarimashita.
243. Anime Convention? I want so much to go that I can't stand it! Anime taikai desu ka? Ikitakute tamarimasen yo!
244. This is so inconvenient, I can't stand it! Kore wa fuben de tamarimasen!
245. For the Time being, Let's wait for everyone's response. Toriaezu, minna no henji o machimasho.
246. I am sorry, but no. Chotto, sumimasen ne. **Excuse me a little**
247 What a cute girl! Nante Kawaii onna hito desho!
248. What a cool guy! Nante Kakkoii otoko hito desho!
249. I think anyone would like this (music/song). Dare demo kono (ongaku/uta) ga suki da to omoimasu.
250. He/She said they would come tomorrow. Ashita kuru to iimashita.
251. I don't have any money, ya know!! Okane ga nai desuyo!!
252. I met your friend last night. Otomodachi wa yube aimashita.
253. I met your friend today. Otomodachi wa kyo aimashita.
254. I met your friend Yesterday Otomodachi wa kino aimashita.
255. I met your friend this morning Otomodachi wa kesa aimashita.
256. I met your friends last week. Otomodachi tachi wa senshu aimashita.
257. Everyone was talking cheerfully with one another. Minna wa ukiuki to hanashiatte imasu.
258. I looked at the Catalog but I didn't buy anything. Katarogu o mimashita ga nani mo kaimasen deshita.
259. I looked at the Catalog and I bought a dress. Katarogu o mimashita sore kara doresu kaimashita.
260. I looked at the Catalog and I bought a pair of slacks/pants. Katarogu o mimashita sore kara zubon kaimashita.
261. Its no joke! Don't be ridiculous. Joudan ja nai yo!
262. I am sorry to hear it. Ki no doku desu.
263. That is correct. Sono tori desu
264. Even though He/she is an adult, he/she really seems like a child. Otona dearu no ni, honto ni kodomo mitai desu.
265. Its because I am very busy this week. Konshu totemo isogashii wake desu.
266. Your friend is skilled at speaking Japanese. Otomodachi wa Nihongo ga Jozu desu.
267. Your friend is a very pretty person, isn't she? Otomodachi wa totemo kirei na hito desu ne?
268. I received a gift from a friend. Tomodachi ni presento o moraimashita.
269. Please remove your shoes and enter. Kutsu o nuide haitte kudasai.
270. Thank you for going to the bother of guiding me this far. Wazawaza koko made go annai kudasatte, doumo arigatou gozaimashita.
271. Don't do that! (its bad.) Dame da wa! Casual speech
272. OOOps! ara ara
273. You poor thing! That's too bad! Kawaiso desu!! Zannen desu!
274. I am learning the japanese language: watashi wa nihongo o narimasu.
275. Eiko is learning english. Eiko san wa ego o narimasu.
276. Which do you like better? Cats or dogs? Neko to Inu to dochira ga suki desu ka?
277. I am worried. Shin pai da
278. Cheer up! Genki o dashite
279. Please try it. Yatte mitara onegaishimasu
280. Why not? Naze ikenai no
281. No thanks, I have had enough. iie, kekko desu.
282. Exactly! Sono toori desu
283. Absolutely. Zettaini sou desu
284. Good! ii desuyo !
285. Maybe. Tabune.
286. Probably. Osoraku .
287. Relax. Ochitsuite
288. Never. Zettaini arimasen
289. Any problem? Nanika mondai aru
290. I agree. doukan desu.
291. me too. watashi mo.
292. Great idea. ii kangae desu ne
293. Nevermind. Kamaimesen
294. Its okay. maa ii desho
295. Not bad. maa maa
296. No wonder!! douri de!
297. Could be..sou kamo shiremasen ne...
298. Maybe not. so janai kano
299. Forget it. Mou ii desu.
300. That's enough. Mou takusan desu.
301. Who knows...saa, dou kana
302. No way. dame desu.
303. Not likely. sonna hazuwanai.
304. Not yet. mada desu.
305. How many in your family? Kazoku wa nan nin desu ka?
306. How many siblings do you have? Kyodai wa nan nin desu ka?
307. When is your birthday? Tanjoobi wa itsu desu ka?
308. My birthday is this month. Watashi no tanjoobi wa kongetsu desu.
309. Unbelievable!! Shinjirarenai!!
310, Terrible!! Taihen!!
311. OMG!! Maa nante koto nanda!! (can also use; Bikkuri-shita! )
312. Happy belated birthday! okurebasenagara, tanjoubi omedetou gozaimasu
313. Your heart matters more than anything else. Anata no kokoro ga ichiban daiji hoka no mono yori.
314. Your heart matters more then the color of your skin. hada no iro yori, anatano kokoro no houga motto daiji desu.
315. See you later Sore Dewanochi hodo.
316. Excuse me, could you help me please? Sumimasen ga, tasukete itadakemasen ka?
317. I am sick. Byoki desu.
318. What do you call this? Kore wa, nan to iimasu ka?
319. What do you call this in Japanese? Kore wa, Nihongo de nan to iimasu ka?
320. It was very interesting. Taihen omoshirokatta desu
321. That person is always working. Ano hito wa itsumo hataraite imasu.
322. I want to go to the chat room again. Mata chatto rumu e ikitai desu.
323. I ate dinner already. Mo bangohan o tabemashita.
324. Your decision was correct. Anta no handan wa tadashi katta.
325. I am sorry, I am afraid its not convenient, Zannen desu ga, tsugo ga warui desu
326. I'm having fun. Tanoshin demasu.
327. Have fun today! Kyo kokode omosirokotoha!
328.The work is done. shigoto wa oemashita.
329. Get well soon, take care of your self hayaku yokunatte kudasai! odaijini!
330. I missed you so much. samishi katta desu.
331.All right! Let's go! Yoshi! Ikuzo!
332. I wonder if he/she is Spanish.Ano hito wa supein-jin kana.
333. I wonder what happened. Dou shita no kana (for women: Dou shita no kashira.)
334. What shall I wear? Nani o kite ikou kana.
335. I wonder how much money I have left? Okane ato ikura nokotteru kana.
336. I wonder if I am waiting in the wrong place? Machiawase-basho machigaeta kana.
337. I wonder if next year will bring something good? Rainen wa ii koto aru kana.
338. Poor, pathetic, pitiable. kawaisou!
339. Its not serious Honki dewa arimasen.
340. I have a toothache. Wednesday I go see a dentist. ha ga itai desu. suyobi watashi wa haisha ni mite morau .
341. I want happyness! Shiawase ni naritai desu.
342. If you have doubts about me.. Kimi ga boku wo utagatteiru no nara..
343. I look forward to it tanoshimi ni shite imasu.
344. I am leaving! Ittekimasu!
345. I will never forget you anata no koto o itsu made mo wasuremasen
346. Enjoy your meal. O shokuji wo tanoshimi kudasai
347. No, its not very difficult. iie amari muzukashikunai desu.
348. What makes you laugh so? Nani ga sonnani okashii no?
349. Well done! Yoku Dekimashita!
350. Isn't it great? ee janai ka?
351. "gladly" or, "it's my pleasure"yorokonde
352. Don't be stupid! Fuzakenaideyo!
353. Please throw out this person (from the chatroom)! Kono hito wo oidashite kudasai
354. I am throwing this person out. Watashi wa kono hito wo oidashimasu.
355. What does it mean? Dou iu imi desu ka?
356. Get to higher ground! Hurry! Agare! Agare! Agare! Hayaku!
357. This is horrible! Saiaku da
358. That person's in big danger!... Hurry! Ano hito yabai!... Isoide!
359. (He) should be getting to higher ground Agatta hou ga ii
360. Is there someone (back there)? Dareka iru ka
361. I don't know Wakannai desu
362. I yearn for you Anata ga koishii (when used with a loved one)
363. I want to see you Anata ni aitai
364. I am thinking of you. Anata no koto wo kangaeteiru
365. I will be waiting for you. Anata wo zutto mayyrimasu
366. I miss you (literally means 'You are nostalgic') Anata ga natsukashii desu
367. Theres no point in this. kore kiri ga nai
368. Ordinary people, I have no interest in. (I'm not interested in ordinary people.) Tada no ningen ni wa kyoumi arimasen.
369. How is everything? Choushi wa dou?
370. My condolences at this. konotabiha wa gosyusyou samadesu. For a death in their family
371. There is no such thing as a free lunch. Tada yori, takai mono wa nai
372. How was it? Dou datta ka.
373. Did you have a good time? Tanoshikatta?
374. Did you have lots of tasty food? Takusan oishii mono wo tabeta no?
375. Love my best friend. daisuki shin'yuu.
376. Be my friend? tomodachi ni narimasshou
377. My good friend! Watashi mo ii tomodachi desune!
378. Now, I must be getting along sorosoro shitsuree shimasu
379. I have a headache. watashi wa zutsuu ga suru.
380. I am glad you are pleased. Yorokonde kurete ureshii desu.
381. This is IMVU's world and we are just living in it. watashi tachi wa imvu no seki ni sunde imasu.
382. I am confused. watashi wa konran shite imasu.
383. My brain is not working today! Kyo wa atama ga hatarkanai
384. Is it really true? Hatashite honto desho ka?
385. Who (Vanished) Poofted? dare ga mienakunatta ka?
386. Venus (Vanished) Poofted! (no longer seen) Venus chan ga mienakunatta.
387. Venus Vanished from the Chat room.Venus chan wa koko no chatto ruumu nakunarimashitayo.
388. I humbly apologize. I am sorry. Watashi wa kenkyo ni owabi moshiagemasu. Gomen Nasai.
389. That was wonderful! Suteki datta wa!
390. Ok! Ok! I am really Okay!! zen zen daijoubu, heiki desu yo.
391. I hate arrogance! Goman na hito ga kirada
392. Stop that! Yose!/Yameru!
392. You had better stop, now! Ima yoshinasai!
392. Stop Please ! Yamate kudasai
393. You must stop! yosannka
394. Don't stop please! Yame nai de
395. Lets do our best together ! Isho ni ganbatte masho!
396. I'm excited! waka waka suru!
397. What will I/you/he/she/it/they do? dou suru
398. Please remove your shoes. Kutsu o nuide kudasai.
399. This is stupid. So na baka na.
400. Promise! (Pinky promise) Yakusoku!
401. I had wanted to see you (Missed you) aitakatta
402. Excuse me, may I ask your name? Sumimasen, Onamae wa nan desu ka?
403. What part of Japan do you live? Nihon de doko ni sunde imasu ka?
404."Please eat a lot" or "Bon appetit" ippai tabetene!
405. Everyone, thank you from the bottom of my heart! mina sama kokoro kara hontou ni doumo arigatou ne!
406. How have you been? saikin dou desuka?
407. What does it mean? dou imi desuka
408. That was a joke.Sore wa jordan deshita.
409. You are joking?Anata wa fuzaketeimasu ka?
410. Sorry, right now I am going to clean my room. Gomen ne, ima kara sojisuru watashino heya.
411. Thanks for everything! Itsumo arigatou!
412. I don't want to! iyada!
413. how funny that(things, person) is! meccha omoroi yan!
414. When it rains, it pours! Ame ga fureba kanarazu doshaburi!
415. Congratulations on your success! Go seikou wo omedetou gozaimasu!
416. Such a thing, can't be possible. Sonna koto wa arienai.
417. This music is not pleasing to hear. Kore wa kikibae no shinai ongaku.
418. His way of speaking Japanese is a little funny.Ano hito no Nihongo no hanashikata wa sukoshi okashii desu.
419. I couldn't help crying hard. Nakete shiyoo ga nakatta.
420. He always pretends not to see me, even if he does see me.Kare wa watashi o mite mo itsumo minai furi o shimasu.
421. He is supposed to go today.Kyo iku hazu desu.
422.It's not worth being so mad about, is it? Sonna ni okoru hodo no wa nai deshou.
423. I decided to go to Japan this Summer. Kotoshi no natsu Nihon ni iku koto ni shimashita.
424. That method is in danger of failing. an hoohoo wa shippai suru osore ga aru.
425. I can't very well do such a thing. Sonna koto o suru wake ni wa ikimasen.
426. Japanese singer, Aiko Kayo is my most favorite! Nihon de kashu no naka de Kayo Aiko san ga ichiban suki desuyo!
427. What have you been up to lately saikin nani shiteta?
428. I was busy all day.Kyo wa ichinichiju isogashikatta.
429. Please hurry back! hayaku kaette kitene!
430. my mood is in top form Kyou wa kibun ga zekkouchou desu
431. Please join us for dinner.Yushoku no tame ni zehi go sanka kudasai
432. (apologizing that something has been done) Moushiwake arimasen deshita
433. I am surprised! Bikkurishita!
434. How Awful Hidoi
435. Keep trying! Akiramenaide!
436. Feel at Ease. Nonbiri suru
437. Please come and visit sometime! Zehi, kondo asobini kitekudasai.
438. What does that mean? Sore wa douiu imi desu ka?
439. Could you please speak simple Japanese? Kantan na nihongo de hanashite kudasai?
440. Please continue. douzo, tsuzukete, kudasai
441. I really don't like this Mou, iya desu.
442. I really would like you to stop this! Mou, hontoni yamete, kudasai!
443. No. iie
444. I dislike this. iya desu
445. I disapprove of this. dame desu
446. My goodness! Oyaoya!
447.My dear! Sore wa sore wa!/ iyahaya
448. What? Ee?!
449. Oh no! Aa./ yare
450. Oh my! araiyada/ Aremaa/sou sou
451.Damn! nantekotta/ chikushou
452. Uh oh otto
453. That person is old Ano hito wa toshi wo totte imasu.
454. I am old. Watashi wa toshi wo totte imasu.
455. I feel like I look like an old person watashi wa hukete mieru
456. I feel like hell : tonikaku kibun ga warui
457. I have a feeling that he will not come. Watashi no Kanji de wa kare wa konai to omou.
458. I feel like someone's grandfather. Watashi wa dare ka no sofu no yo ni kanjiru.
459. Do not Rush aseranaide
460. Goodbye, I do not want to be your friend. sayonara `tomodachi ni wa naritakunai no
461 No problem mondanai
462 I love to speak Japanese Watashi wa nihongo o hanasu no ga daisuki
463. It really suits you. totemo yoku niaimasu.
464. At last I saw it. Yatto Mimashita
465. "Good grief" or "Geez" Mataku
466. I am okay.. I can manage on my own Daijoubu~hitori demo nantoka narimasu kara
467. Idiot! Clumsy! Stupid! Baka! Doji! Manuke!
468. Damn it! Chikusho! (**not considered polite, best to not use it.)
469. Its no use complaining Monku itta tte shouganai yo.
470. I humbly apologize. Watashi wa kenkyo ni shazai
471. Nothing amazing ever happens here. Odorokubeki mono wa, kore made koko de okorimasen
472. (Formal) Goodbye Seishikina sayonara
473. After this, I will clean my room.Kono ato, watashi wa jibun no heya o kirei ni shimasu
474. From now on, I clean my room.ima kara sojisuru watashino heya.
475. I'm going to clean my room now. Ima kara Watashino heya wo Soji shimasu.
475. I always make so many blunders, but you help me out. Samazamana doji o fumu watashi o tasukete kurete.
476. Keep Calm please Heisei onegaishimasu
477. Please don't mind about it. Become cheerful soon! Sono koto o kinishinaide kudasai. Hayaku genki ni natte
478. Isn't that terrible? Hidoi desu ne!
479. That's not very good. Amari Yokunai desu
480. Bad Luck fuunna, fukouna, fukitsuna
481. I am glad to have you say so! Soitte itadaite ureshidesu!
482. Aloha! (Goodbye and Hello) Gokigenyou
483. A shirt is required. Please wear a shirt. Shatsu wa hissudesu, shatsu ni irete kudasai
484. My mother is unbearable. Haha ga shindoi.
485. Never again! mou nido to...nai!
486. Thank you very much for your kindness Go shinsetsu ni kansha shimasu.
487. A hateful thing to do, the brats! Nante Nikurashii~warugaki !!
488. No Problem Mondainai or..kamaimasen- (shortened: kaman yo)
489. It feels so good "gokuraku,gokuraku" used while slipping into a hot bath.

***please note: Most of these phrases were used in a chat room setting, (hence the word avatar ) Some phrases can be used in a chat room, and not out in the world but similar translations can now be found on google translate, however be warned that what is used in English may not translate over to "Nihongo"...so its best to check with other sources as well.

1 replies, 2615 views

Reply to this thread

Back to top Alert abuse

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 1 replies Author Time Post
Reply Japanese phrases you can use (Phrases I have accumulated over the years.) [View all]
yuiyoshida Oct 2019 OP
yuiyoshida Oct 2019 #1